ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

شهربانو

امام علی ابن الحسین ع

بسم الله الرحمن الرحیم امام علی ابن الحسین ع زین العابدین چهارمین امام شیعیان است پدرایشان امام حسین ع ومادرش شهربانو دختر یزدگرد پادشاه ایران بود در حدیثی ازرسولخدا ص نقل است که ایشان فرمودند دو تیره هستند که خیرة الله اند از عرب قریش واز عجم اهل فارس یعنی ایرانیان وچون امام سجاد ازطریق پدر ازنسل رسولخدا ص بود قریشی بود وازطرف…
ادامه مطلب ...