ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شبهه

قتل عیسی ع

بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن کریم آیاتی در مورد مصلوب نشدن حضرت عیسی مسیح ع آمده است و تصریح شده که ایشان به قتل نرسیده و به صلیب کشیده نشده است بلکه حقیقت امر بر یهودیانی که قصد قتل ایشان را داشتند مشتبه شد یعنی بعد از به صلیب کشیدن شخصی که گمان میکردند حضرت مسیح ع است خودشان دچار شبهه و تردید شدند که آیا واقعا این شخص عیسی مسیح بود یا شخص…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...