ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شبهه

۱۴۰۱-۱-۲۷ تفسیر سوره مریم آیات ۶۶-۷۰ جلسه ۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷ (تفسیر سوره مریم) موضوع: ایات ۶۶ الی ۷۰ جلسه (۸) وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا و گويد انسان آيا هر گاه بمردم هر آينه بزودى برون آورده می‌شوم زنده (66) در این آیه نکته است چرا فرمود انسان! نگفت کافر؟ چرا می‌گوید یقول الانسان، در آن رمزی است که در ایات بعد…
ادامه مطلب ...

قتل عیسی ع

بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن کریم آیاتی در مورد مصلوب نشدن حضرت عیسی مسیح ع آمده است و تصریح شده که ایشان به قتل نرسیده و به صلیب کشیده نشده است بلکه…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...