ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شاهد

فرازی از زیارت جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم چقدر زیبا انتم الصراط الاقوم وشهداءُ دارالفناءِ وشفعاءُ دار البقاء والرحمة الموصوله والاية المخزونه والامانة المحفوظه والباب المبتلي به الناس من اتكم نجا ومن لم ياتكم هلك.... ترجمه وشمایان صراط مستقیم الهی و شاهدان در دنیا و شافعان عقبا هستید ، همان رحمت پیوسته خداوند بر بندگان و نشانه گنجور و امانت محفوظ هستید…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...