ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سه رساله عرفانی

کتاب سه رساله عرفانی

کتاب سه رساله عرفانی از سه عارف ربانی این وجیزه حاوی سه رساله از سه عارف بزرگ است. اولی رساله‌ایست از جناب شیخ استاد مصطفی بن اسماعیل حبشی المدنی که حاوی کلماتی است از عرفای مختلف در زمینه ارادت مرید به استاد خویش، دومی رساله‌ایست از صدرالدین قونوی در مبدأ و معاد و سومی رساله‌ایست از جناب ابومدین در معارف الهیه. سایت ادبستان معرفت-استاد…
ادامه مطلب ...

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیم رسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند و…
ادامه مطلب ...