ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سهو

۱۴۰۰-۴-۹ فص فاطمیه جلسه ۵۶

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹/درس فصوص موضوع درس " عصمت و تعریف ان تعریف عصمت در لغت به معنی منع کردن و مانع شدن است . صاحب عصمت را از هر گونه ناپسند و ناروا حافظ و مانع و رادع است، حتی صاحب عصمت نیت گناه نمی کند و غفلت و سهو و نسیان در او راه نمی یابد قوله سبحانه سنقرئک فلا تنسی(سوره اعلی ایه ۷) ترجمه آیه تورا خواننده میکنیم پس…
ادامه مطلب ...