ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سنگسار

۱۴۰۱-۱-۱۵ تفسیر سوره مریم آیات ۴۷ تا ۵۰ جلسه ۱

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵/(تفسیر سوره مریم) موضوع: تفسیر ایات ۴۷ تا ۵۰ دو تا از سوره‌ها با حروف مقطعه پنج حرفی اغاز می‌شود سوره مریم و سوره شوری شروع سوره مریم با کهیعص است که صاد چشمه‌ای است که ریزش فیوضات الهی از آنست وتا اینجا دو معجزه که معجزه اول زکریا در پیری فرزند دار شد و معجزه دوم حضرت مریم بدون شوهر دارای…
ادامه مطلب ...

حکم سنگسار

بسم الله الرحمن الرحیم حکم سنگسار حکم سنگسار را در مورد زنای محصنه اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی پذیرفته و به آن فتوی داده اند اگر چه مخالفان اندکی از…
ادامه مطلب ...