ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سلیمان

۱۴۰۰-۹-۱۰ شرح عیون عین ۴۴ جلسه ۲۸۲

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ درس عیون مسائل نفس موضوع درس: عین ۴۴ (انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است. همچانکه تو انسانی هستی طبیعی، نیز انسانی می‌باشی مثالی و عقلی و الهی، چه آن علم که بر این عین نازل گشته به کلیتش نزول نیافته است.... حقیقت ما در علم الهی هست. بوده و خواهد بود. وجود را در نظر بگیرید، تو جلوه‌ای از او…
ادامه مطلب ...