ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سلیمان

اخرجنا لهم دابّة من الارض

قال الله تبارک وتعالی (و اذ وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابّة من الارض تکلمّهم انّ الناس کانوا بآیاتنا لایوقنون )استاد محمدمهدی معماریانقال الله تبارک وتعالی (و اذ وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابّة من الارض تکلمّهم انّ الناس کانوا بآیاتنا لایوقنون )النمل 82 و هنگامیکه پیاده شود قول برآنان خارج میکنیم برای آنان دابه (جنبنده ای )از زمین سخن میگوید…
ادامه مطلب ...