ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سرالقدر

۱۴۰۰-۴-۱۰ اصول کافی بداء

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰(اصول کافی) بحث " بداء حدیث ۱۴" امام صادق ع فرمود هرگز هیچ کس پیامبر نشد تا اینکه به پنج ویژگی برای خدا اعتراف کرد، بداء ، مشیت، سجود، بندگی، فرمانبری، بداء یعنی اشکار شدن چیزی مشیت یعنی خواست خدا، این عالم ظهور مشیت الله است. نفس،کشیدن و زنده و مردن ووووو تمام امور موجودات خواست خداست ، چیزی خارج از…
ادامه مطلب ...