ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سخن

۱۴۰۱-۵-۱۳ شرح زیارت جامعه جلسه ۷

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱3)(شب هفتم محرم) موضوع: شرح زیارت جامعه کبیره «شأنکم الحق و الصدق والرفق» شأن شما حق و صدق و رفق است. رفق، یعنی مدارا کردن، در مقابل سختیگری است، نبی اکرم ص فرمودند: ما انبیاء ماموریم تا هر کس را به اندازه عقلش با او سخن گوییم این یکی از مصادیق مدارا کردن است چون هر کس عقلش یک ظرفیتی دارد…
ادامه مطلب ...

و تکلمنّا ایدیهم

قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...) استاد محمدمهدی معماریان قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...)یس  ترجمه :و دستهای ایشان با ما سخن میگوید .انتقال…
ادامه مطلب ...