ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

زینب

شعر : نبودی ببینی

بسم الله الرحمن الرحیم خروش قیامت به پا شد نبودی ببینی بسیط زمین پر بلا شد نبودی ببینی در آن دم ز اولاد طه و یس چه سرها ، غریبانه از تن جدا شد نبودی ببینی ز حلقوم فرزند زهرا در آن وادی تَف ، روان خون پاک خدا شد نبودی ببینی خدا شاهد است آنکه در ساحل نهر علقم ، قمر با زمین آشنا شد نبودی ببینی نه شق القمر شد که از تیغ بیداد اعدا ، همین فرق اکبر دو تا…
ادامه مطلب ...