ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

زلیخا

۱۴۰۰-۱۰-۳۰ اصول کافی مقابله با گناه

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اصول کافی موضوع: باب جبر و قدر روایت: صدقه، ایمان انسان را حفظ می‌کند. صدقه روزی انسان را از اسمان به زمین می‌کشاند، با وسیله صدقه مریض‌های خود را مداوا کنید. ((روایت ۱۳)) امام صادق علیه السلام فرمود: نه جبر درست است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو امر، راوی گوید: گفتم امر میان دو…
ادامه مطلب ...

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که…
ادامه مطلب ...