ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

زلیخا

۱۴۰۱-۱۱-۳۰ شرح عیون جلسه ۳۱۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱۱/۳۰ (درس عیون، جلسه ۳۱۷) موضوع (شرح عین ۴۹ در سعادت نفس) بحث درباره موضوع تصرفات یا همان ولایت تکوینی است. برخی منکر ولایت تکوینی هستند در حالی که آیات قرآن، دال بر ولایت تکوینی است. دو نوع تصرف: اول، تصرف به همت؛ دوم، تصرف به امر. همه انسانها در قوه خیال خود تصرف می‌کنند و صورتی را ایجاد و…
ادامه مطلب ...

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که…
ادامه مطلب ...