ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ریح

۱۴۰۱-۹-۱۵ فص فاطمیه جلسه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵) درس فص فاطمیه /جلسه ۹۲ موضوع: قصیده صدیقه طاهره #و قد فرض الرحمن فی الذکر ودها وللمصطفی کانت مودتها أجرا خدای رحمان محبت اورا در قرآن یاد کرده است ومحبت او مزد رسالت پیامبر خداست شرح) چون رسول الله فرستاده خداست مزد او را کسی می‌دهد که او را می‌فرستد نکته (اینجا امت را قائم مقام حق قرار…
ادامه مطلب ...