ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

رسالت

۱۴۰۲-۴-۱ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم #پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ «درس اصول کافی جلد اول کتاب باب مخصوص و جامع در فضلیت و صفات امام» موضوع: حدیث اول ⬅️امام مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گیرد و خودش در افق است بنحوى که دستها و دیدگان به آن نرسد. امام ماه تابان چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره ایست راهنما در شدت تاریکی‏ها و رهگذر شهرها و کویرها و گرداب…
ادامه مطلب ...