ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

رجعت

۱۴۰۱-۴-۲ اصول کافی – زمین خالی از حجت نمی شود

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ اصول کافی موضوع: در اینکه زمین خالی از حجت نمی‌شود روایت ۶ امام صادق علیه السلام فرمود: خدا برتر و بزرگتر از آنستکه زمین را بدون امام عادل واگذارد. برای شناختن امام نص می‌خواهد و اگر نه ما چه دانیم که چه کسی عادل یا چه کسی ظالم است. امام قبلی، امام بعدی را معرفی می‌کند. روایت ۷…
ادامه مطلب ...