ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

داعش

تشابه تاریخی عجیب در باب مهدویت وخلافت

بسم الله الرحمن الرحیم تشابه تاریخی عجیب در باب مهدویت وخلافت میدانیم دراین زمان یعنی غیبت کبری شخصی کذاب درعراق به نام خود خطبه خلافت خواند ومدعی برپائی حکومت اسلامی شد که رهبر داعش بود به نام _ابوبکربغدادی_والبته بحمدالله به درک واصل گردید اما جالب استکه بدانید درعصرغیبت صغری نیز کذابی به همین نام ولقب بوده که مدعی نیابت خاصه ازطرف حضرت بقیه…
ادامه مطلب ...