ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حکیم

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من که باشم که تو را گویم که چون کن تو حکیمی و خود دانی که چون کنی لکن چون امر به دعا کردی من مامورم ومعذورم پس در طلب از روی ادب گویم الهی آن کن که خود ازخیر ما دانی و با ما مکن از عدل آنچه میتوانی الهی اگر معصیت کردم عذرم اینست که یا ازجهل بوده یا ناتوانی نادان را عذاب کردن نه از مروت است و ناتوان را نه…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه جلسه تاریخ 93/01/21 و رجله زیارة العلماء: نکته1: نفْسِ قدم برداشتن در راه علم اهمیت دارد؛ چرا که در همین گام برداشتن است که انسان…
ادامه مطلب ...