ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حوا

۱۴۰۱-۷-۲۴ شرح عیون جلسه ۳۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴) درس عیون، جلسه ۳۰۳ موضوع: تطابق کونین روشن می‌شود که آخریت عین اولیت است و این یک نکته است، در عالم جسمانی چیزی که اول باشد نمی‌تواند آخر باشد و بر عکس آن، اما این چه حقیقتی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، اگر ظاهر و آشکار است چطور باطن است؟ ولی وجود ظاهر است فقط ظاهر نیست باطن هم است…
ادامه مطلب ...

مادر

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت روز مادر ما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن…
ادامه مطلب ...