ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حسنه

۹۹-۱۱-۳۰ اصول کافی حدیث ۳۵۱

بسم الله الرحمن الرحیم پنچشنبه 99/11/30 /اصول کافی موضوع درس : احادیث نوادر احادیث نوادر احادیثی است که در یک باب جمع نمی شوند. حدیث۳۵۱- از امام صادق ع سوال شد در معنی ایه قران همه چیز هلاک میشوند مگر وجه خدا ، فرمود مراد از این ایه وجه الله، یعنی راهی است که بسوی خدا می رود ، همه چیز هلاک میشود مگر راهی که بسوی خدا میرود. حدیث۳۵۲- هر…
ادامه مطلب ...

یکان و دهگان

بسم الله الرحمن الرحیم کان علی ابن الحسین ع یقول: ویحَ من غلبت واحدتُه عشرتُه ترجمه امام سجاد ع میفرمودند وای بر کسیکه یکانش بیشتر از دهگانش باشد (امالی…
ادامه مطلب ...