ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حالات

بحثی پیرامون اعیان ثابته

بسم الله الرحمن الرحیم بحثی پیرامون اعیان ثابته یکی از اشتباهاتی که برخی ناپختگان در وادی معرفت مطرح کرده اند عبارتست از (تصرف عارف در عین ثابته مرید) در رد و ابطال این باطل باید عرض شود که اعیان ثابته صور و حقایق اشیا در حضرت علمیه الهیه است و از آنجا که علم حق تعالی عین ذات اوست هیچگونه تغیر و حدوثی در علم الهی راه ندارد لذا اعیان…
ادامه مطلب ...

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم سجودقلب جناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ…
ادامه مطلب ...

هفته نامه ۹۳/۰۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم نکات جلسه     93/02/18 نکته1:  در آغاز این حدیث پربرکت امام صادق(ع) فرمودند: کان امیرالمؤمنین یقول... یعنی حضرت امیرالمؤمنین این حدیث…
ادامه مطلب ...