ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حالات

۱۴۰۱-۱-۱۱ شرح اصول کافی کتاب حجت

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰1/۱/۱۱ ) اصول کافی (کتاب حجت) موضوع (بحث امامت) حدیث اول: هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السلام به زندیقی که پرسید: پیغمبران و رسولان را از چه راه ثابت می‌کنی؟ فرمود: چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر و با حکمت و رفعت است و روا نباشد که خلقش او را ببینند و لمس کنند…
ادامه مطلب ...

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم سجودقلب جناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ…
ادامه مطلب ...

هفته نامه ۹۳/۰۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم نکات جلسه     93/02/18 نکته1:  در آغاز این حدیث پربرکت امام صادق(ع) فرمودند: کان امیرالمؤمنین یقول... یعنی حضرت امیرالمؤمنین این حدیث…
ادامه مطلب ...