ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

جنس و فصل

۱۴۰۰-۱-۲۱ شرح عیون جلسه ۲۶۳

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ درس عیون موضوع: شرح عین ۳۹ ( اسفار اربعه) اولیا ء و عرفا سفرهای چهار گانه را شهودا طی می کنند و حکما با نظر و استدلال این مراتب را استدلالی طی میکنند. سفر اول از مخلوقات پی به خالق می برند سفر دوم نظر به نفس وجود و حقیقت وجود می کنند، پی میبرند وجود بذاته و لذاته واجب است. وجود منبع کمالات است واگر…
ادامه مطلب ...