ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جنس و فصل

۱۴۰۰-۸-۱۹ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۷۹

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۹/درس عیون مسائل نفس موضوع: شرح عین ۴۳ (نفس چگونه بر وحدت بخشی امور کثیره قدرت دارد. انسان یک نوع است، این یک نیست اینها کثیر است ولی عقل آنرا در یک نوع جمع می‌کند و یا یک را تقسیم می‌کند این یک مجازی است نه حقیقی، چون انسان را به فصل و جنس تقسیم می‌کند. عقل ما یک آزمایشگاهی است که در آن آزمایشگاه…
ادامه مطلب ...