ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جبر و اختیار

۱۴۰۰-۱۰-۲۳ اصول کافی جبر و قدر

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ اصول کافی ((موضوع: در باب جبر و قدر.)) ((روایت ۷)) اسمعیل بن جابر گوید: مردی در مسجد مدینه نشسته بود و راجع به قَدر سخن می‌گفت و مردم گردش را گرفته بودند، من گفتم ای فلانی از تو سؤالی دارم، گفت بپرس، گفتم آیا در ملک خدا چیزی هست که با اراده او نباشد، مدتی دراز سربگریبان شد و سپس سرش را بجانب من…
ادامه مطلب ...