ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

جبروت

هفته نامه

« هفته نامه » نکات مهم جلسه : ۹۲/۱۲/8ادامه شرح حدیث :« وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النّیّةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْیَاءِ وَ الْأُمُورِ » نکته1 : مضمون کلی این حدیث و آنچه از آن بر می آید این است که انسان صرفاً با درس خواندن عالم نمی شود، بلکه یک سلسله از امور دیگر لازمهُ عالم بودن است. نکته2 : اشیاء یعنی موجودات و حقایق و امور یعنی حوادث.…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و پنجم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان:كه- سخن امام جعفر صادق عليه السلام است: ان الله تعالى خلق الملك على مثال ملكوته، و أسس ملكوته على مثال جبروته، ليستدل بملكه…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و سوم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان:كج- مرحوم سپهر در ناسخ التواريخ (ص 561 حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، ط 1) در رحلت پيغمبر اكرم گويد: بروايتى چون…
ادامه مطلب ...