ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جاهل

۱۴۰۱-۳-۲۱ شرح عیون جلسه ۲۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ (درس عیون مسائل نفس) امیرالمؤمنین ع فرمود: «إعلم أنّ لکُلِّ عَمَلٍ نَباتاً، و کُلُّ نباتٍ لاغنی بِهِ عَن الماءِ، و المِیاهُ مُختَلِفةٌ، فما طابَ سَقیُهُ طابَ غَرسُه وَ حَلَت ثَمَرتُهُ، و ما خَبُثَ سَقیُهُ خَبُثَ غَرسُهُ، وَ أَمَرَّت ثَمَرَتُه.» بدان برای هر عملی نبات و رویشی است و هر نبات و رویشی بی…
ادامه مطلب ...

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من که باشم که تو را گویم که چون کن تو حکیمی و خود دانی که چون کنی لکن چون امر به دعا کردی من مامورم ومعذورم پس در طلب از روی…
ادامه مطلب ...