ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

جاهل

۱۴۰۰-۲-۲۷ فص فاطمیه جلسه ۵۲

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ ، درس فصوص موضوع" در منزلت مکانت و رحم بودن (بحث اسماء الله) اسماء صرف لغات عربی و فارسی نیست بلکه معنا و حقایق اشیاء را آدم فهمید. روایت ، اسماء کلها، اسامی کل موجودات را به هر لغتی که بود می دانست یعنی می شناخت، جناب طبرسی(معانی اسماء  تعلیم آدم شد اسماء بدون  معنا فایده ای ندارد اسماء شئون ذاتی…
ادامه مطلب ...

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من که باشم که تو را گویم که چون کن تو حکیمی و خود دانی که چون کنی لکن چون امر به دعا کردی من مامورم ومعذورم پس در طلب از روی…
ادامه مطلب ...