ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ثواب

۱۴۰۰-۷-۷ فص فاطمیه جلسه ۶۱

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۷ /درس فصوص موضوع: بحث عصمت انبیاء عصمت مهم است مبناست اگر اثبات نشود دیگر نمی‌شود به اقوال انبیاء استدلال کرد. کلید، در امور معنا و مفهومی، حد فاصل بین دو امر نداریم ولی در امور مادی حد وسط وجود دارد. حد فاصل کفر و اسلام را پیامبرص مشخص کرده! نماز حد فاصل کفر و اسلام است. معنی ترک اولی ترک…
ادامه مطلب ...

یکان و دهگان

بسم الله الرحمن الرحیم کان علی ابن الحسین ع یقول: ویحَ من غلبت واحدتُه عشرتُه ترجمه امام سجاد ع میفرمودند وای بر کسیکه یکانش بیشتر از دهگانش باشد (امالی…
ادامه مطلب ...