ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ثواب

۱۴۰۰-۹-۱۸ اصول کافی باب جبر و قدر

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ (اصول کافی) موضوع درس: باب جبر و قدر والامر بین الامرین (مقدمه) در بحث جبر و قدر و الامر و بین الامرین، مشگل در ارتباط خالق و مخلوق است که چگونه است در کل سه نظریه مطرح است، بعضی‌ها قائل به جبرند که ما اراده‌ای از خود نداریم، هر چه که خدا بخواهد، بلند می‌شویم و می‌خوابیم ووووو اراده نداری، فکر…
ادامه مطلب ...

یکان و دهگان

بسم الله الرحمن الرحیم کان علی ابن الحسین ع یقول: ویحَ من غلبت واحدتُه عشرتُه ترجمه امام سجاد ع میفرمودند وای بر کسیکه یکانش بیشتر از دهگانش باشد (امالی…
ادامه مطلب ...