ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تولد

۱۴۰۰-۱۲-۲۸ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ درس عیون ((موضوع: شرح عین ۴۵، اثبات قوه قدسیه)) یکی از قوایی که برای نفس انسانی هست قوه قدسیه است. در همه نیست در معدود افرادی است که به فضلیت می‌رسند. این قوه در بحث فلسفی باید اثبات شود، در روایات نگاه کنید در درجات ایمان، ایمان ۱۰ درجه دارد بعد از ۱۰ درجه ایمان می‌شود یقین که بالاتر است، یقین…
ادامه مطلب ...

اشعار ۲

بسم الله الرحمن الرحیم اشعار استاد محمد مهدی معماریان قسمت دوم: بیا تا بخوانیم گل یاسمین را همان سرّ سین را (یس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین) ای…
ادامه مطلب ...