ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تورات

کتاب تورات سفر تکوین

بسم الله الرحمن الرحیمکتاب تورات سفر تکوین آیه۲۰ و۲۱و خدا گفت؛بتحقیق زنت ساراه از برایت پسری خواهد زائید و اسم او را اسحق خواهی خواند و عهد خود را با او و ذریه او بعد از او بجای عهد دائمی ثابت میکنم{ و درحق اسمعیل تو را شنیدم اینک او را برکت داده ام و او را بارور گردانیده بغایت زیاد خواهم نمود و دوازده سرور تولید خواهد نمود و او را امت…
ادامه مطلب ...