ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تورات

۱۴۰۱-۴-۴ شرح عیون عین ۴۷ جلسه ۲۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۴/۴) جلسه ۲۹۶ موضوع: عین ۴۷ در این که نفس عاقله غالباً در اربعین پدید می اید. شیخ رییس در شرایط شیر دهنده گوید " اما در اخلاقش این که خوش خلق و پسندیده باشد، به کندی انفعالهای نفسانی بد از قبیل خشم و غم و ترس و غیر آن بپذیرد، زیرا همه اینها از بین برنده مزاجند، و گاه به شیر دادن سرایت می‌کنند، و به همین…
ادامه مطلب ...

حکم سنگسار

بسم الله الرحمن الرحیم حکم سنگسار حکم سنگسار را در مورد زنای محصنه اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی پذیرفته و به آن فتوی داده اند اگر چه مخالفان اندکی از…
ادامه مطلب ...