ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تفاسیر قرآن

تفسیر سوره مریم ماه رمضان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار…
ادامه مطلب ...