ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تذکر

کتاب هفت داستان فلسفی و عرفانی بضمیمه کتاب گور

بسم الله الرحمن الرحیم این مجموعه حاوی هفت افسانه است که در آن برخی مطالب فلسفی و عرفانی و حکمی بصورت قصه و در قالب داستان بازگو شده است تا بیانی برای مبتدی و تذکره ای برای منتهی باشد به ضمیمه رساله گور که شامل مواعظ و نصایح با نثری مصنوع و مسجع است. فصل های کتاب شامل: 1- داستان فلسفی 2- قدیسه عریان 3- پیر و سالک 4- حق با کیست؟…
ادامه مطلب ...