ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تذکرة الاولیا

رد،صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی برمقاله صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش نویسنده: استاد محمد مهدی معماریان درفروردین و اردیبهشت سال 1376 در شماره 36 مجله کیان مقاله ای از دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان صراطهای مستقیم : سخنی در پلورالیسم دینی ،مثبت ومنفی به چاپ رسید که موجب جنجال و گفتگوهای فراوانی در محافل فرهنگی و علمی گردید. بنده پس از گذشت دو سال موفق…
ادامه مطلب ...