ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

بقیة الله

۱۴۰۰-۴-۱۴ فص فاطمیه جلسه ۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ درس فصوص(فصل هفتم) موضوع" بحث بقیه الله بقیه النبوه از القاب صدیقه طاهره است. اگر رسول الله عصمت دارد خانم فاطمه زهرا پاره تن اوست پس او هم عصمت دارد. و اینها واسطه فیض در این عالم هستند.متخلق به اخلاق الله هستند. اخلاق ناس با اخلاق الله متفاوت است، انسانها انچه هست برای خودشان می خواهند ویا…
ادامه مطلب ...