ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

بحث

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان تجدد آنات و لحظات است و اصلا خود آنات و لحظات از ایجاد دمبدم ماده و مواد ایجاد میگردد اما بحث ما در این است که اگر زمان را به مانند بستری ساری و جاری تصور کنیم که یک آن قرار ندارد اشیا و…
ادامه مطلب ...

علت اختلاف در احادیث

بسم الله الرحمن الرحیم علت اختلاف در احادیث در میان روایات و احادیث معصومین خاصه روایات فقهی به احادیث و روایاتی بر می خوریم که با یکدیگر تعارض دارند یعنی…
ادامه مطلب ...