ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ایران

فرقه ضاله بهائیت قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ 99/12/27( بهائیت قسمت اول) بحث در مورد فرقه ضاله بهائیت/ علت بحث ، اسیب شناسی کنیم ببینیم این فرقه چطور بوجود امده، چه بستری در جامعه فراهم شد برای بهائیت، تاریخچه بهائیت/بعد از ان سراغ ریشه های ان میریم  که چه کسانی نقش داشتند، نقش یهود مشخص است به ان کاری نداریم... از درون خود شیعه چه چیزی باعث شد و چه…
ادامه مطلب ...