ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ایام

۱۴۰۰-۱۱-۲ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲ / درس عیون (موضوع: عین ۴۵، انسان به وجهی دیگر دارای مقاماتی چهارگانه است) مقامات انسان عبارت هستند از مقام روح، مقام قلب، مقام خیال و مقام طبع، برای او در هر مقامی احکام خاصی است و وحدت شخصیه انسان در عین کثرت محفوظ است ما یک من داریم. آن من یک وحدت دارد یک نفر است در حالی که یک نفر است کثرت دارد…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...