ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

اوتاد

حضرت خواجه ابوسعید آملی

بسم الله الرحمن الرحیمحضرت خواجه ابوسعید آملی ویا حاج آقارضا ولایییکی از عارفانی که بنده به محضر مبارکشان تشرف حاصل نمودم حاج آقا رضا ولایی ملقب به خواجه ابوسعید آملی ره بودند ایشان از مریدان صادق و ارادتمندان عاشق حضرت علامه حسن زاده آملی بودند و در تحت تربیت ایشان به مرتبه کمال نائل آمده بود یعنی عارف کامل گردیده بود که بنده خود از…
ادامه مطلب ...