ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام باقر

۱۴۰۰-۱۲-۲۸ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ درس عیون ((موضوع: شرح عین ۴۵، اثبات قوه قدسیه)) یکی از قوایی که برای نفس انسانی هست قوه قدسیه است. در همه نیست در معدود افرادی است که به فضلیت می‌رسند. این قوه در بحث فلسفی باید اثبات شود، در روایات نگاه کنید در درجات ایمان، ایمان ۱۰ درجه دارد بعد از ۱۰ درجه ایمان می‌شود یقین که بالاتر است، یقین…
ادامه مطلب ...

امام امت

بسم الله الرحمن الرحیم حدیث قابل توجه عن الباقر علیه السلام ان الله لایستحی ان یعذب أمة دانت بامام ليس من الله وان كانت في اعمالها برة تقيه وان الله ليستحي…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیم تکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...