ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

الیاس

حضرت خضر ع

بسم الله الرحمن الرحیمآیا میدانستیدحضرت خضرع زنده بوده ودرقید حیاتند وعمرایشان به چندهزارسال میرسد البته دقیقا مدت عمرایشان مشخص نیست لکن قرآن کریم ازملاقات حضرت موسی ع باایشان خبر داده است واززمان حضرت موسی ع حدودا سه هزاروپانصدسال میگذرد برخی از انسانهای الهی به زیارت ایشان نائل آمده اند که در کتب مربوطه ذکرشان موجوداست وکم نیستند کسانی که…
ادامه مطلب ...