ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

الهی قمشه ای

هفته نامه ۹۳/۰۲/۰۴

بسم الله الرحمن الرحیمنکات جلسه      1393/02/04و میزانه المداراةنکته1: در روایات است که اگر دوستت خطایی مرتکب شد هفتاد عذر برایش بتراش تا از او نرنجی.نکته2: همانطور که کمان سلاحی است که از راه دور و بدون رودررویی تن به تن دشمن را از پا درمی آورد مدارای با خلق هم مردم  را ناخودآگاه به طرف عالم جذب می کند.نکته3: مدارا یعنی اینکه دیگران بدی…
ادامه مطلب ...