ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اصحاب السبت

ایمان و امان

بسم الله الرحمن الرحیم نکته در سرگذشت اصحاب السبت میخوانیم که آنان از ماهیگیری در روز شنبه نهی شده بودند و درست در روز شنبه ماهیها بصورت گسترده در سطح آب ظاهر میشدند که همین امر باعث شد که آنان از امر الهی تمرد کنند و در آخر بصورت بوزینه مسخ شوند در حکمت اینکه چرا ماهی ها در روز شنبه در سطح آب می آمدند و روز های دیگر چنین نمیکردند گوئیم این…
ادامه مطلب ...