ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اسرائیلیات

حکم سنگسار

بسم الله الرحمن الرحیم حکم سنگسار حکم سنگسار را در مورد زنای محصنه اکثر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی پذیرفته و به آن فتوی داده اند اگر چه مخالفان اندکی از قدیم و جدید نیز داشته است پس در این زمینه گوئیم حکم سنگسار در تورات فعلی در موارد مختلفی آمده است مثل انجام هر عملی حتی جمع کردن هیزم در روز شنبه که عامل ان محکوم به سنگسار است زیرا یهودیان…
ادامه مطلب ...