ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ازواج

نقل خاطره ای در محضر حضرت علامه حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی

بسم الله الرحمن الرحیمنقل خاطره ای در محضر حضرت علامه حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالیوقتی در منزل حضرت علامه درقم دراتاق مطالعه ایشان نشسته بودیم وازمصاحبت آن حضرت بهره میبردیم که صحبت بدانجا کشید که بنده عرض کردم درزمان جنگ تحمیلی براثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه کمرم یکی از کلیه های بنده را اطبا تخلیه کردند والآن بنده بایک کلیه زندگی میکنم…
ادامه مطلب ...