ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ازدواج موقت

۹۸-۸-۴ رحلت پیامبر اکرم ص

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه جلسه شب شهادت رسول الله ( شنبه ۸۹/۸/۴ ) چند نمونه از شبهات در مورد رسول الله ص مسئله اول : پیامبر اکرم در سن ۶۰ سالگی با عایشه ۹ ساله ازداوج میکند ! ایا این کا درست است ؟ و خدشه ای به ایشان وارد نمی کند ؟ مسئله دوم : تعداد همسران پیامبر اکرم چند تا بوده ؟ یک مقدمه رسول اکرم فرمود : کسی که عمدا بر من دروغ ببند…
ادامه مطلب ...