ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اختیار

۱۴۰۰-۱۱-۲۱ اصول کافی باب استطاعت

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ) اصول کافی، جلد اول ) موضوع، باب استطاعت ) (روایت ۲) مردی بصری گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره استطاعت پرسیدم. حضرت فرمود: تو می‌توانی کاری انجام دهی که نبوده است؟ گفت: نه، فرمود: می‌توانی از کاری که انجام یافته باز ایستی؟ گفت: نه، فرمود: پس تو کی استطاعت داری؟ گفت: می‌دانم، حضرت به او…
ادامه مطلب ...

دود و غبار

بسم الله الرحمن الرحیم دودی به هوا میرفت و گرد و غباری به زمین می نشست در راه به هم رسیدند و احوال هم پرسیدند غبار گفت:من عازم زمینم و رو به پائینم واینست…
ادامه مطلب ...

توحید

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: دراین قسمت توحید از دیدگاه عارفان و حکیمان بررسی شده و به اثبات می رسد یعنی همان مبحث وحدت وجود.
ادامه مطلب ...