ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اختیار

۱۴۰۲-۳-۲۱ شرح عیون جلسه ۳۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱، درس عیون، جلسه ۳۲۳ موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس عقل نظری و عقل عملی: - عقل نظری: کارش حکم در مورد هست و نیست است، چه چیزی هست و چه چیزی نیست مثلاً خدا هست، برای خدا شریکی نیست نفس انسان مجرد ست، فنا پذیر نیست این‌ها را اثبات می‌کند‌. - عقل عملی: کارش باید و نباید است نباید دروغ گفت! باید…
ادامه مطلب ...

دود و غبار

بسم الله الرحمن الرحیم دودی به هوا میرفت و گرد و غباری به زمین می نشست در راه به هم رسیدند و احوال هم پرسیدند غبار گفت:من عازم زمینم و رو به پائینم واینست…
ادامه مطلب ...

توحید

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: دراین قسمت توحید از دیدگاه عارفان و حکیمان بررسی شده و به اثبات می رسد یعنی همان مبحث وحدت وجود.
ادامه مطلب ...