ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابن عباس

سلمان و محبت امیرمومنان ع

بسم الله الرحمن الرحیم سلمان ومحبت امیرمومنان ع ابن عباس گوید شبی سلمان فارسی را درخواب دیدم پس گفتم تو سلمان هستی؟ گفت بلی گفتم ایا تو مولای پیامبر نبودی؟ گفت بلی در آن هنگام تاجی از یاقوت برسرش و لباس ها و حله ها دربرش بود پس گفتم این منزلت نیکویی است که خداوند بتو عطا کرده است گفت بلی پس گفتم دربهشت بعداز ایمان بخداوند و رسولش چه…
ادامه مطلب ...