ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ابن ابی الحدید معتزلی

فدک

بسم الله الرحمن الرحیم ابن ابی الحدید معتزلی گوید: به استاد خود علی ابن فارقی گفتم آیا فاطمه در ادعای خود درمورد فدک صادق بود؟ گفت آری او صدیقه بود، گفتم پس چرا ابوبکر فدک را به او برنگردانید؟ ایشان با آنکه اهل شوخی نبود با حالت مزاح گفت: اگر به مجرد ادعای فاطمه فدک را پس میداد فردا فاطمه ادعای خلافت علی میکرد و میبابست ابوبکر خلافت را به…
ادامه مطلب ...

ابن ابی الحدید معتزلی

شارح سخنان علی (ع) ابن ابی الحدید معتزلی که جویندۀ حقیقت بود و گاه گوینده آن از استاد خود علی بن فارقی سؤالی پرسیده و پردۀ تقیه را درید. شارح سخنان علی…
ادامه مطلب ...