ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ابن ابی الحدید معتزلی

۱۴۰۱-۱۱-۲۷ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ درس اصول کافی موضوع: ((باب در اینکه ائمه ع نور خدای عزو حل باشند)) ((روایت ۵)) صالح بن سهل همدانی گوید امام صادق علیه السلام راجع بقول خدای تعالی (آیه 80 سوره نور که به آیه نور معروفست در تأویل آن چنین فرمود) (((خدا نور آسمانها و زمین است، حکایت نور او چون فانوسی است))) آن فانوس فاطمه…
ادامه مطلب ...

فدک

بسم الله الرحمن الرحیم ابن ابی الحدید معتزلی گوید: به استاد خود علی ابن فارقی گفتم آیا فاطمه در ادعای خود درمورد فدک صادق بود؟ گفت آری او صدیقه بود، گفتم…
ادامه مطلب ...

ابن ابی الحدید معتزلی

شارح سخنان علی (ع) ابن ابی الحدید معتزلی که جویندۀ حقیقت بود و گاه گوینده آن از استاد خود علی بن فارقی سؤالی پرسیده و پردۀ تقیه را درید. شارح سخنان علی…
ادامه مطلب ...