ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابن ابی الحدید معتزلی

ابن ابی الحدید معتزلی

شارح سخنان علی (ع) ابن ابی الحدید معتزلی که جویندۀ حقیقت بود و گاه گوینده آن از استاد خود علی بن فارقی سؤالی پرسیده و پردۀ تقیه را درید.شارح سخنان علی (ع) ابن ابی الحدید معتزلی که جویندۀ حقیقت بود و گاه گوینده آن از استاد خود علی بن فارقی سؤالی پرسیده و پردۀ تقیه را درید.که آیا سیدۀ نساءََِ فاطمه دخت رسول خدا(ص) در ادعایش که فدک را…
ادامه مطلب ...