ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

آغاز و انجام

حدیث نهم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: ط- قال (صلى الله عليه و آله و سلم: لى مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل. (جامع الاسرار سيد حيدر آملى ص 466 و چند جاى ديگر آن. و در موارد بسيارى از كتب و رسائل فريقين نقل شده است.) حديث شريف را محقق طوسى در شرح اشارات شيخ رئيس نيز آورده است چنانكه گفته آيد. آنكه فرمود: لايسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى…
ادامه مطلب ...