ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

آصف بن برخیا

۱۴۰۱-۹-۲۰ شرح عیون عین ۴۹ جلسه ۳۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۰) درس عیون، جلسه ۳۱۱ موضوع: عین ۴۹ (سعادت نفس) هر کدام مراتب از انسان سعادتی دارد مخصوص خودش بالاترین سعادت انسان که سِرسِر انسان است رسیدن به لقای الهی است. بدن انسان سعادتش در این است قوی باشد و صحیح باشد. سعادت نفس در این است به مرحله‌ای از تجرد برسد بدون بدن تصرف کند در اشیاء. سعادت…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه جلسه تاریخ 93/01/21 و رجله زیارة العلماء: نکته1: نفْسِ قدم برداشتن در راه علم اهمیت دارد؛ چرا که در همین گام برداشتن است که انسان…
ادامه مطلب ...