ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

آصف بن برخیا

هفته نامه

بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه جلسه تاریخ 93/01/21 و رجله زیارة العلماء: نکته1: نفْسِ قدم برداشتن در راه علم اهمیت دارد؛ چرا که در همین گام برداشتن است که انسان سالک بسیاری از عنایات و فیوضات الهی را دریافت می کند و گام به گام می چشد. نکته2: عالمی که به زیارت علماء نرود پا ندارد، یعنی سیر ندارد. نکته3: بعضی از اهل سلوک می ایستند و فقط به درب خانه…
ادامه مطلب ...