ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۹۸-۱۱-۲۱ فص فاطمیه انواع نکاحات جلسه ۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب: شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه (دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱)
عنوان درس: انواع نکاحات

نوع دوم از انواع پنجگانه نکاح اجتماع اسماء الهیه برای ایجاد عالم ارواح….
اسماء باهم اجتماع می‌کنند هر اجتماعی یک مظهری بوجود می‌آورد.
تجیلات هر کدام از اسماء یک صورت و یک اثر دارند. وموجب بروز ارواح می‌شوند.

ارواح در اصطلاح عرفاست و عقول کلیه در اصطلاح فلاسفه است.
این عقول مفارقه و صورت انها فعلیت و حقیقت انها است.
ظهور آن در نفس رحمانی اول صادر است.

اول موجود که از حق تعالی صادر می‌شود چیست؟
در فلسفه عقل می‌داند، اولین مخلوق عقل است و نزد عارف اول صادر، نفس رحمانی است
اگر بخواهیم صادر اول را تشبیه کنیم به علوم جدید
بحثی در فیزیک بنام فضا زمان است که یک بستری است برای موجودات، تمام موجودات در این بستر فضا زمان هستند
البته بحث فضا زمان تا عالم برزخ پیش می‌رود وعالم عقول رادربر نمی‌گیرد

تشبیه دیگر نفَس انسانی یک فیض منبسط است با مخارج حروف بر خورد می‌کند شکل به خود می گیرد میشود حروف و کلمات و بعد جملات و بعد کتاب …

اسماء تناکح می‌کنند می‌شود موجودات عالم
تمام کلمات زائیده از حروف است و حروف مادر کلمات هستند ام الکلمات.
هر خاصیتی در کلمات است در حروف جمع است
نفس رحمانی فیض منبسط است اول صادر است و اولین تعین که بخود می‌گیرد عقل کل است.
بین صادر اول و خلق اول تفاوت است.
صادر اول، نفس رحمانی فیض منبسط است.
خلق اول عقل کل است.

آنچه در اصطلاح حکما عقل مجرد است به اصطلاح اهل الله روح نامیده می‌شود.
به عقل اول، روح القدس می گویند.
این اسامی که برای نفس رحمانی است هرکدام برای یکی از شئونات آن است.
وجود انبساطی نفس رحمانی است.

یکی از نامهای صادر اول هیولی است ماده اولیه که هیچ صورتی ندارد.
فیلسوف به هیولی می‌گوید ماده اولیه.
عارف هیولی را که می‌گوید وجود منبسط را اراده می‌کند و فرق آن در این است هیولی درفلسفه مقید به ماده است.
عارف هیولی را که نام میبرد عالم عقول و برزخ و مثال را در بر می‌گیرد.

صادر اول وجود منبسط است. از واحد جز واحد صادر نمی‌شود.
این واحد که صادر می‌شود نفس رحمانی که رق منشور است پرده‌ای گسترده تمام موجودات روی آن هستند.
والله سبحانه فتاح القلوب و مناح الغیوب (گشاینده عقلها و افاضه کننده غیب است).
این اصطلاحات برای این است که پنجره‌ای بشوند برای اتصال به عالم ملکوت و طهارت می‌خواهد و با دنیا جمع نمی‌شود.

حضرت عیسی مسیح ع: دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب است به هر کدام نزدیگ شوید از آن یکی دور می‌شوید.
روایت: دنیا برای آخرت ضرر دارد و آخرت هم برای دنیا ضرر دارد و آن چیزی که شایسته ضرر زدن است دنیا است به آخرت ضرر نزنید.
دنیا برای زندگی است اما باید بدانید چطور زندگی کنید.
امام سجاد ع: خداوند اولیای خود را به زهد دعوت کرده برای اینکه قلب انها خالی باشد برای خدا.

دنیا مثل آب مسموم است. و چشمه ای است که در قران آمده
البقره
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَیسَ مِنِّی وَمَن لَّمْ یطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَهً بِیدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَهَ لَنَا الْیوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِینَ یظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ کم مِّن فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کثِیرَهً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ
پس زمانی که طالوت با سپاهیان [برای جنگ با دشمن از شهر] بیرون رفت، گفت: بی تردید خدا شما را به وسیله نهر آبی آزمایش می‌کند; پس هر که از آن بنوشد، از من نیست و هر که از آن نخورد، از من است، مگر کسی که با دستش کفی آب برگیرد. پس جز اندکی از آنان همگی از آن نوشیدند. و زمانی که او و کسانی که با او ایمان آورده بودند از نهر گذشتند، [گروهی از آنان] گفتند: ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. ولی کسانی که یقین داشتند که دیدارکننده خدایند، گفتند: چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند، و خدا باشکیبایان است. (۲۴۹)

دنیا اینگونه استکه فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب

نکاح سوم از انواع نکاحات پنجگانه اجتماع ارواح نوری برای ایجاد اجسام طبیعی
ارواح ما صعودی است از نطفه و…
و ارواح به اصطلاح عرفا ارواح نزولی باطن اجسام هستند.
اجتماع ارواح نوری برای ایجاد اجساد طبیعی یعنی چه؟ این‌ها ملکوت و باطنی دارند و اینطور ظهور کرده‌اند.
این اجساد طبیعی که هستند باطنشان همان ارواح نزولی‌اند
نظام عالم بر اساس قانون علت و معلول است و در عقل و فطرت ما هم ثبت شده
منکر علت و معلول، منکر بدیهیات است.
اسما تجیلات علت العلل هستند که دهش و پذیرش و پیدایش در نظام عالم جاری و ساریست.
سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح

ما علت داریم انها هم علت دارند حالا چرا رب ما از رب ملائکه و روح جدا ذکر شده؟ شما یک جلوه‌ای از علت دارید و انها جلوه‌ای از علت دارند.
اسمائی بر شما حاکمست و بر انها یک اسماء دیگر حاکم است.
تکثیر علتها در عین یکی بودن. بحث وحدت در کثرت است.
آری موحد به توحید صمدی اگاه است
موحد حقیقی توحید صمدی را درک کرده.

توحید صمدی (الصمد الذی لا جوف له)
یک وحدتی که تمام کثرات قائم به آن هستند.
همه در خدا غرق هستیم از خدا می ائیم به خدا
می‌رویم ودر خداییم (انالله و انا الیه راجعون)
دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن
تاحجب را بر کند از بیخ وبن

جناب ابن عربی ضرب المثلی نقل می‌کند: زمین به میخ می‌گوید چرا مرا سوراخ می‌کنی و میخ می‌گوید از کسی بپرس که مرا می‌کوبد.
شما سبب را می‌بینید. سبب را بزن کنار مسبب را ببین
عارف کامل اسباب را حدف نمی‌کند بلکه اسباب را حق می‌بیند.
حجاب‌ها که رفت کنار می‌شود.
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
اول مقام فرق، خدا یک چیز و خلق یک چیز

ذکر یاحی یا قیوم و با این ذکر عقل حیات پیدا می‌کند و باعث می‌شود خدا در قلب تو زنده بشود.
یاحی ای زنده (خدا یواش یواش زنده میشود و خدا پر رنگ می‌شود و تو کم رنگ)

داستان حضرت موسی و حضرت خضر ع
در داستان اول خضر ع می‌فرماید: من اراده کردم اردتُ ان اعیبها
در داستان دوم می‌فرماید: ما اراده کردیم اردنا ان …
در داستان سوم می‌فرماید پروردگار تو اراده کرد. اراد ربک..
یک اراده دیگر هم آمد دیوار اراده افتادن کرد جدارا یرید ان ینقض… اراده دیوار مجازی است. اراده تو هم مجازی است. پس در سیر داستان از منیت به توحید می‌رسیم

عارف از منیت عبور کرده به توحید می‌رسد
موحد می‌بیند در این عالم هیچ کاره است و خداست دارد خدایی می‌کند
الهی نامه اقاجان: الهی همین قدر فهمیده‌ام که خداست و دارد خدایی می‌کند.
بیا از هرچه غیر یار بگذر
اگر خدا را می‌خواهی جز خدا را بگذار کنار
جناب ابن عربی: در مورد حضرت یوسف ع و فرار او و درهای بسته باز شد (هرکسی به هم واحد برسد تمام درها بروی او باز می‌شود
هم خود را واحد کن به همه چیز می‌رسی.
این مسیر هم واحد می‌خواهد
الحمدالله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.