ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

مکاشفات یوحنّای الهی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
انطباق « یوحنّای الهــی»
با
روایات پیامبــر اسلام ص

، کتابی است که شامل ، و کتب انبیاء الهی ع می شود. آخرین کتاب از ، کتابی به نام « یوحنّای الهی» است که مشتمل بر بیست و دو باب و هر باب مشتمل بر چندین آیه میباشد.
این کتاب، جزو کتب مقدس مسیحیان به شمار می رود. مسیحیان بسیار روی مطالب این کتاب کار میکنند و از آن مطالبی را در باره اتفاقات آخرالزمان بیان میکنند. دقیقاً مشخص نیست که جناب «یوحنّا»، نویسنده این کتاب، همان یوحنّایی است که از حواریّون و شاگردان حضرت بوده است یا این که شخص دیگری، هم نام اوست که با زمان حضرت فاصله داشته است. به هر حال ایشان این کتاب را نوشته است و در آن مدعی شده که به آسمان عروج کرده و در آن جا اموری را مشاهده نموده است.
مطالب این کتاب تماماً رمزآلود و نمادین است و بطور شگفت آوری اکثر مطالب آن منطبق با روایات اسلامی و مذهب میباشد و به پیامبر ص اشاره می کند. قسمتهایی از کتاب را میخوانیم و آنها را با آیات قرآن و روایات ص مطابقت می دهیم. ناگفته نماند که ما در کمال اختصار آن را شرح می نماییم، چه اگر بخواهیم تمام احادیث مرتبط را جمع آوری نماییم، از حجم مقاله خارج میشود.

دانلود pdf فارسی

“In the name of God, the beneficent, the merciful”

Coincident of revelation book to John with Islamic Shia narrations from prophet Muhammad (PBUH)’s Ahlul-Bayt “people of the house”

Holy Bible includes Torah, Injil and other prophet books. The last book of Bible called ‘Revelation to John’ which include twenty-two chapters with different numbers of verses in each chapter. This book is part of Christianity holy book and the last book of new testament. Christians have done extensive research studies on this book and concluded some incidents that will happen at end of the time in future. It is not clear which John is the author of this book. Is it the same John who was Juses (PBUH)’s student and follower? or he is another John that was living after Prophet Juses (PBUH). By the way, he wrote this book and claimed that he ascent to sky and had some visions. Most of this book was written in secret type sentences and interesting enough that they are coincident with Shia narrations from Ahlul-Bayt. We will study some parts of this book and compare it with Quran and Shia narrations. It is decided to not include all narrations and just summaries some of them in this study.

Download English file

منبع فایل فارسی English File
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.