تفسیر سوره یس ماه رمضان ۱۳۹۵

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان:

  • در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم.
  • و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.
نام فایل / لینکحجم
95.03.18.Tafsir.Sure.Yasin.J1.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.m4a12.15 Mb
95.03.20.Tafsir.Sure.Yasin.J2.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.m4a13.67 Mb
95.03.21.Tafsir.Sure.Yasin.J3.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.m4a9.86 Mb
95.03.23.Tafsir.Sure.Yasin.J4.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.22 Mb
95.03.25.Tafsir.Sure.Yasin.J5.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.86 Mb
95.03.27.Tafsir.Sure.Yasin.J6.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp39.73 Mb
95.03.28.Tafsir.Sure.Yasin.J7.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.28 Mb
95.03.30.Tafsir.Sure.Yasin.J8.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.73 Mb
95.04.03.Tafsir.Sure.Yasin.J9.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.53 Mb
95.04.04.Tafsir.Sure.Yasin.J10.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.08 Mb
95.04.06.Tafsir.Sure.Yasin.J11.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.39 Mb
95.04.08.Tafsir.Sure.Yasin.J12.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.96 Mb
95.04.10.Tafsir.Sure.Yasin.J13.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.32 Mb
95.04.11.Tafsir.Sure.Yasin.J14.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.73 Mb
95.04.13.Tafsir.Sure.Yasin.J15.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.76 Mb
95.04.15.Tafsir.Sure.Yasin.J16.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.67 Mb

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.