تفسیر سوره طه ماه رمضان ۱۳۹۸

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی:

  • در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم.
  • و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

دانلود جلسات:

نام فایل / لینکحجم
98.02.17-Tafsir-Taha-01.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.06 Mb
98.02.19-Tafsir-Taha-02.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.05 Mb
98.02.20-Tafsir-Taha-03.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.24 Mb
98.02.22-Tafsir-Taha-04.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.53 Mb
98.02.24-Tafsir-Taha-05.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.01 Mb
98.02.26-Tafsir-Taha-06.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.56 Mb
98.02.27-Tafsir-Taha-07.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.91 Mb
98.02.29-Tafsir-Taha-08.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.9 Mb
98.02.31-Tafsir-Taha-09.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.27 Mb
98.03.04-Tafsir-Taha-10.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp320.95 Mb
98.03.06-Tafsir-Taha-11.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp321.71 Mb
98.03.08-Tafsir-Taha-12.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.43 Mb
98.03.09-Tafsir-Taha-13.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.53 Mb
98.03.11-Tafsir-Taha-14.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.04 Mb
98.03.13-Tafsir-Taha-15.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.34 Mb

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.